ENVIAMENT DE L'APLICACIÓ

Opció 1:
Baixa l'aplicació al teu ordinador

Opció 2:
Envia l'aplicació a una adreça de correu